VÝROBA PRUŽIN s.r.o. - o nás

Firma vznikla převedením výroby od společnosti Tajmac-ZPS, a.s. Malenovice.
Na základě dlouholetých zkušeností vyrábíme jak běžné normalizované pružiny, tak také speciální dle požadavku zákazníka.
Provádíme technické poradenství, navrhujeme řešení pro nejrůznější aplikace. Můžeme nabídnout výhodné ceny nejen pro kusovou výrobu, ale také pro větší série.

POLITIKA KVALITY

Jednatel společnosti v souladu se systémem managementu kvality NVPR6200/1 vyhlašuje pro roky 2019-2021 tuto politiku kvality:

Našim hlavním cílem je udržení kvality vyráběných pružin a vybudování širší sítě odběratelů s důrazem na spokojenost zákazníka.

Vedení společnosti se proto zavazuje k osobní angažovanosti a aktivitě při:

- Budování, udržování a neustálém zlepšování systému managementu
- Trvalém zajišťování kvality vyráběných pružin a rozšiřování sortimentu výrobků
- Zajištění odpovídající úrovně propagace společnosti

Ve vztahu k zákazníkovi se budeme řídit těmito zásadami:

- Těsná spolupráce se zákazníkem při specifikaci jeho požadavků je základem pro splnění jeho představ a dosažení jeho maximální spokojenosti
- Kvalita, pružnost a rychlost realizace zakázek jsou základními předpoklady pro získání dobrých referencí a rozšiřování a stabilizaci sítě zákazníků

V oblasti vnitřního řízení se budeme řídit těmito zásadami:

- Skladovací prostory a zázemí firmy musí být v souladu s druhem vyráběných pružin
- Kvalifikace, spokojenost a motivace zaměstnanců vytváří náš podnikatelský úspěch
- Propagace společnosti s využíváním moderních způsobů je předpokladem rozvoje společnosti

Za plnění politiky kvality ve všech jejich bodech jsou odpovědní všichni zaměstnanci společnosti.

V Praze, dne 3.1.2019 Ing. Jan Surý
jednatel spol.

© 2019 VÝROBA PRUŽIN s.r.o. powered by o-design